KUEN-TAI KUNG-FU

KUEN-TAI KUNG-FU

Rozpocznij swoją przygodę - przygodę życia

KILKA SŁÓW O SZKOLE

Szkoła Kuen-tai Kung-fu
(Pinyin: Quántái Gongfu)
system uderzeń i kopnięć popularyzuje techniki i sposoby walki, charakterystyczne dla stylów monastyczno-chłopskich, rozwiniętych w Chinach na potrzeby powstań ludowych, w Polsce funkcjonuje od 2010r.

DOŚWIADCZENIE

Rozpoczęta przez Piotra Rekowskiego w 1977 roku wędrówka i nauka systemów dalekowschodnich zaowocowała między innymi założeniem w roku 2010 pierwszej od 1990 roku, grupy ćwiczebnej Kuen-tai Kung-fu w Gdańsku.

SZTUKA

Działamy od 2010 roku, nasze treningi odbywają się w Gdańsku. Popularyzujemy techniki i sposoby walki charakterystyczne dla stylów monastyczno-chłopskich, rozwiniętych w Chinach na potrzeby powstań ludowych.

SPECYFIKA

Celem nadrzędnym jest przygotowanie do walki w różnych formułach, w ochraniaczach i bez, zarówno z bronią, jak też bez oręża.
Piotr Rekowski
Portfolio image
 • 66

  1966

  Magister Wychowania Fizycznego AWF Gdańsk, urodzony dnia 23 maja 1966 roku w Gdańsku ? nauczyciel/instruktor szkoły Kuen-tai Kung-fu.

 • 77

  1977

  Od 1977 roku trenował Judo w AZS WSWF, u trenera Franciszka Grochowskiego.

 • 82-85

  1982 - 1985

  W 1982 roku podjął naukę w szkole Hai Lung Pai Kung-fu w TKKF ?Rekin?, u instruktora Romualda Józefowicza, sukcesora szkoły Tran Tuan Li (Le Thuan Vin). W 1984 roku uczestniczył w kursie specjalistycznym dla Instruktorów Rekreacji Fizycznej TKKF ze specjalnością karate, w COS w Cetniewie. Od roku 1984 pełnił funkcję asystenta instruktora w szkole Hai Lung Pai Kung-fu, prowadząc zajęcia z jedną z grup ćwiczebnych. W 1985 roku ukończył część ogólną kursu dla Instruktorów Rekreacji Fizycznej TKKF ze specjalnością karate, w WOMSz w Sierakowie Wielkopolskim. W roku 1985 podjął naukę języka chińskiego u profesora Meng Cin Hua, pracownika Konsulatu Chińskiego w Gdańsku, w ramach lektoratu dla studentów PG.

 • 85

  1985

  W roku 1985 odłączył się od macierzystego klubu i rozpoczął niezależną działalność. Głównym założeniem treningowym utworzonej grupy był wszechstronny rozwój fizyczny oparty o fizjologię i metodykę treningu sportowego.

 • 86-87

  1986 - 1987

  Lata 1986-87, to okres nowych doświadczeń treningowych. Kontakt z koreańskim ekspertem wysokich, eksplozywnych kopnięć, studentem WSM w Gdyni, Ryu Hon Song, pozwolił rozwinąć gibkość i szeroki repertuar technik nożnych, charakterystycznych dla stylów północnych. Rok 1987 i udział w Letniej Akademii Ving Tsun Kung-fu w Warszawie, oraz seminaria u instruktora Janusza Szymankiewicza, dały początek studiom nad stylami południowymi, znanymi z finezyjnych technik ręcznych i walki w bliskim dystansie. W tym czasie Piotr Rekowski prowadził zajęcia grupowe, których celem było przygotowanie do walki w różnych formułach. W sparingach, systematycznie odbywających się w ramach treningów, uczestniczyli przedstawiciele lokalnych szkół Sztuk Walki.

 • 87-92

  1987 - 1992

  Lata 1987-92, to okres studiów w AWF Gdańsk i licznych kontaktów trenerskich i naukowych, które zaowocowały poszerzeniem wiedzy z zakresu teorii i praktyki treningu. Treningi grupy prowadzonej przez Piotra Rekowskiego, a działającej przy TKKF ?Bałtyk? odbywały się również w obiektach AWF. Nawiązał współpracę z Zakładem Sportów Walki (prof. M. Adam), Lekkoatletyki (mgr L.Chludziński) i Fizjologii Wysiłku (prof. Z.Jastrzębski). Jego podopieczni, w ramach przygotowania ogólnego, uczestniczyli w specjalistycznych testach, oceniających sprawność fizyczną.

 • 89

  1989

  W 1989 roku zawodnicy szkoleni przez Piotra Rekowskiego wystartowali w formule walk pełno kontaktowych w II Mistrzostwach Polski w Kung-fu w Tychach (B.Borysiewicz w kategorii 90kg - zajął I miejsce, M.Wylandowski 80kg - II miejsce, A.Elwirski 70kg - II miejsce, M.Kasicki 65kg -III miejsce).

 • 89

  1989

  W roku 1989 Piotr Rekowski zetknął się z Boksem z Putny, poprzez kontakt z adeptem tego stylu, Jerzym Stankiewiczem, ówczesnym studentem AWF Gdańsk. Wspólne treningi w okresie 1991-94 zaowocowały dynamicznym rozwojem kunsztu wojennego i skupieniem się na aspektach bojowych ćwiczonego stylu.

 • 90

  1990

  Od roku 1990 Piotr Rekowski skoncentrował się na nauczaniu indywidualnym, prowadząc jednocześnie od jednego do trzech uczniów. Przez kolejne 20 lat pracy trenerskiej przeszkolił sześciu zawodników (z ostatnim tu di osobistym uczniem, Maratem Nalbandian trenował osiem lat).

 • 90-92

  1990 - 1992

  W latach 1990-92 uczestniczył w treningach i w indywidualnych konsultacjach u japońskiego nauczyciela sztuki Wonhwa-do, Shoji Aono, poznając m.in. podstawy samoobrony, elementy masażu Shiatsu i fechtunku mieczem. W latach 1991-2002 praktykował Qigong Lecącego Żurawia u profesora Liu Zhong Chun z Pekińskiego Stowarzyszenia Qigong.

 • 92

  1992

  W roku 1992 Piotr Rekowski obronił pracę magisterską w Zakładzie Sportów Walki, u wybitnego zawodnika i trenera Kadry Narodowej Judo, profesora Marka Adama, pt. ?Kształtowanie gibkości we Wschodnich Sztukach Walki?. Tym samym ukończył studia akademickie na dwóch kierunkach:
  - sportowej odnowy biologicznej,
  - nauczycielskim.

 • 92

  1992

  W 1992 roku podjął pracę zawodową na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego w Gdańskiej Szkole Społecznej, a następnie w 1993 roku w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

 • 93

  1993

  W 1993 roku rozpoczął studia i praktykę wg. szkoły Karma Kagyu Buddyzmu Tybetańskiego pod kierunkiem lamy Ole Nydahla i Lobpyna Tseczu Rinpocze. W 1997 roku ukończył kurs Pranicznego Leczenia w szkole Choa Kok Sui.

 • 00-01

  2000 - 2001

  W latach 2000-2001 uczestniczył w Studiach Podyplomowych w AWFiS Gdańsk w zakresie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla osób z zaburzeniami statyki ciała i obniżoną sprawnością fizyczną.

 • 01

  2001

  W 2001 roku Piotr Rekowski nawiązał kontakt z wybitnym naukowcem, historykiem i mistrzem chińskiego stylu Boks z Putny, profesorem Józefem Włodarskim. Dzięki indywidualnym treningom oraz zamkniętym seminariom, zgłębiał tajniki zarówno techniczne jak i podłoże duchowe, tego pragmatycznego stylu, wyrosłego na polach bitewnych XIX i XX wiecznych Chin.

 • 10

  2010

  W roku 2010 powstała pierwsza od 1990 roku, grupa ćwiczebna Kuen-tai Kung-fu , prowadzona przez Piotra Rekowskiego w obiektach sportowych ZSŁ w Gdańsku.

 • 12

  2012

  W 2012 roku zapoznał się z taoistyczną metodą pielęgnacji zdrowia, Qigong wg. szkoły Mantak Chia.

 • 13

  2013

  W 2013 roku ukończył kurs chińskiego masażu Tui Na, w szkole Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (prof. Li Jie).

 • 13

  2013

  Od 2013 roku podjął wieloletnie studia w zakresie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej u profesora Li Jie (Qing-Bai TCM Uniwersity, Shandong TCM Uniwersity).

 

ZESPÓŁ SZKOLENIOWY

 

Magister Wychowania Fizycznego AWF Gdańsk, trenuje aktywnie od 1977 roku

Piotr Rekowski

Nauczyciel

 

Sebastian Szymański

 

Historia KUEN-TAI KUNG-FU

CHARAKTERYSTYKA Kuen-tai Kung-fu /system uderzeń i kopnięć /Quántái Gongfu
Wszystkie style walki, w tym Chińskie Kung-fu, wyrosły w określonych uwarunkowaniach historyczno-geograficznych, stąd odmienne strategie walki i specyfika systemów szkolenia. Wsród całej gamy szkół i stylów wyróżnić można te o podobnej charakterystyce:
1. rodowe, nauczane w zamkniętych klanach rodzinnych;
2. klasztorne, w których edukacja podporządkowana była trybowi życia klasztornego;
3. wojskowe, związane z wojną i szkoleniem wojskowym;
4. powstańcze, przygotowujące do buntów chłopskich i mieszczańskich;
5. sportowe, współczesne, przygotowujące do walki w ograniczonych formułach.

Kuen-tai Kung-fu należy do grupy stylów monastyczno-chłopskich. Rozwinięty został w Chinach, na przełomie XIX/XX wieku w celu przygotowania do buntów i powstań chłopskich przeciw ciemiężycielom. Opracowany był przez nauczycieli proweniencji klasztornej, reprezentujących zarówno podejście buddyjskie, twarde, zewnętrzne jak też taoistyczne, miękkie, wewnętrzne. Tryb intensywnego szkolenia, obejmujący dwa treningi dziennie, zarówno za dnia jak i w nocy, trwał 2-3 lata. Poprzedzony był wymagającą selekcją, trwającą kilka dni. Polegała ona na przebyciu marszobiegiem dystansu 200 km, bez jedzenia, picia, z czterogodzinnym snem w nocy, i pokonywaniu naturalnych przeszkód jak rzeki, wzniesienia, urwiska oraz wykonywaniu dodatkowych zadań. W związku z takimi wymaganiami szkoleniu poddawano osoby powyżej 15 roku życia i o wysokim poziomie cech motorycznych. Trening odbywał się w grupach 15-20 osobowych i obejmował walkę wręcz jak też z bronią. Adeptów poddawano systematycznie sprawdzianom, w celu wyłonienia wybitnie uzdolnionych, przeznaczonych do specjalnego szkolenia na wyższych poziomach zaawansowania, prowadzenia walki partyzanckiej i wywiadowczej (w tym służby w jednostkach typu gwardyjskiego, tzw. „Nieśmiertelni”). Duży nacisk kładziono na znajomość anatomii i fizjologii człowieka, ćwiczenia oddechowo-koncentrujące, ćwiczenia uodporniające na uderzenia. Wyzwalanie ogromnej siły w technikach, następowało poprzez umiejętne łączenie fizycznej zaprawy z perfekcyjnie opanowaną techniką walki. Poparte było głęboką, wewnętrzną motywacją i przekonaniem o słuszności podjętego zadania. Specyficzna była strategia obejmująca walkę w trudnych warunkach terenowych i pogodowych, w oddziale 5-10 osobowym i pojedynczo. Jest to styl pragmatyczny, który od momentu pojawienia się, tuż przed Powstaniami Tai-pingów, poprzez rozkwit w czasie Powstania Bokserów, do dnia dzisiejszego, ulega ciągłemu procesowi transformacji i doskonalenia. Jego współczesna wersja stanowi podstawę wyszkolenia w chińskich jednostkach wojskowych, specjalnego przeznaczenia.

SYSTEM SZKOLENIA

System szkolenia Kuen-tai Kung-fu opiera się na wielu różnych płaszyznach rozwoju:

Celem nadrzędnym jest przygotowanie do walki w różnych formułach, w ochraniaczach i bez, zarówno z bronią, jak też bez oręża

Bogaty repertuar technik ręcznych: pięści, otwartych dłoni i łokci.

Mocne techniki nożne na niski i średni poziom ciała, wyselekcjonowane na wysoki.

Wiązanie w walce twardych technik z miękkimi, prostych i krótkich ruchów z obszernymi, uderzanymi po łuku, technik ręcznych z nożnymi.

Walka odbywa się we wszystkich dystansach, tzn. długim, średnim, krótkim oraz w zwarciu i w parterze.

W treningu używa się tradycyjnej chińskiej broni: długiego kija, krótkiego kija, cepa symetrycznego i asymetrycznego, miecza, linki z ostrzem i noża.

W stylu nie naucza się form (tao lu), ale wyselekcjonowanych, pragmatycznych sekwencji ruchowych, 3-7 elementowych, mających odniesienie do realnej walki.

W treningu wykorzystuje się liczne przyrządy treningowe typu worki i tarcze bokserskie, makiwary, pale do technik utwardzających ręce, nogi i tułów. Obok naturalnego obciążenia typu kamienie, belki, worki z piaskiem, ciężkie piłki, używa się współczesnych przyrządów i przyborów jak sztangi, sztangielki, trenażery i maszyny.

Treningi odbywają się zarówno w sali, w siłowni, jak też w terenie, w lesie, w zaroślach, w wodzie, w gęstej trawie, w głębokim śniegu.

Duży nacisk kładziony jest na fizyczne i mentalne przygotowanie do walki. Ćwiczenia kształtujące z ciężarem własnego ciała w terenie, jak też z obciążeniem w siłowni, w połączeniu z ćwiczeniami oddechowo-koncentrującymi (twarde i miękkie Qigong), stanowią o skuteczności technicznego wyszkolenia.

Wszechstronny rozwój fizyczny oparty jest na fizjologii i metodyce treningu, dotyczy szybkości, siły eksplozywnej, wytrzymałości ogólnej i siłowej, gibkości i mocy.

Szkolenie obejmuje również opanowanie umiejętności w zakresie podstawowych zabiegów odnowy biologicznej, w tym automasażu. Charakterystyczna jest dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i partnera treningowego.

Trening uzupełniony jest podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu anatomii i fizjologii, znajomości punktów witalnych, taktyki i strategii walki oraz tradycji związanych z Chińskimi Sztukami Walki.

Roczny trening jest zróżnicowany i podzielony na cykle o specyfice związanej ze zmianą pór roku.

Wieloletni system szkolenia nawiązuje do hierarchii występującej w oddziałach powstańczych, obejmuje trzy poziomy: podstawowy, średni i zaawansowany (tu di uczeń osobisty), jest zindywidualizowany i uwarunkowany zaangażowaniem i uzdolnieniami adeptów.

NASZA GALERIA

Treningi odbywają się zarówno w sali, w siłowni, jak też w terenie, w lesie, w zaroślach, w wodzie, w gęstej trawie, w głębokim śniegu.
Roczny trening jest zróżnicowany i podzielony na cykle o specyfice związanej ze zmianą pór roku.
 

img01

Opis?

img02

img03

img04

img05

img06

img07

img08

img09

img10

img11

img12

img13

img14

img15

img16

img17

img18

img19

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dołącz do trenujących bez względu na poziom zaawansowania. Rozpocznij swoją przygodę - przygodę życia.

Informacje Kontaktowe

 • Piotr Rekowski
 • +48 508 600 751
 • v.reko@poczta.onet.pl
 • Obrońców Wybrzeża

Twoje imię *

Twój adres e-mail *

Temat wiadomości *

Treść wiadomości *

Ćwyczymy TU!
Szkoła Podstawowa nr 76
80-371, Gdańsk